Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa zostało założone latem 2001 roku z myślą o dzieciach i młodzieży mieszkających w dawnym PGR w Krzywej i Jasionce w gminie Sękowa (pow. gorlicki).  Są to najdalej na południe wysunięte, najsłabiej zaludnione górskie tereny gminy.

W pierwszych latach działalności Stowarzyszenie koncentrowało się na ofercie  dla dzieci tak, by miały dostęp do oferty edukacyjnej jaką mają ich rówieśnicy w dużych miastach.  Prowadziliśmy szereg zajęć świetlicowych (angielski, informatyka, taniec, plastyka, muzyka). Organizowaliśmy warsztaty prowadzone przez instruktorów i artystów z całej Polski i zza granicy (filmowe, teatralne, fotograficzne, dziennikarskie, ceramiczne), których efektem są trzy wydane do tej pory przez nasze stowarzyszenie albumy i liczne wystawy. Jeździliśmy na wernisaże i wycieczki krajoznawcze. Prowadzimy regularne zajęcia na nartach biegowych i zjazdowych. Fundujemy stypendia dla studiującej młodzieży z naszego sołectwa.

Od kilku lat zajmujemy się  ochroną środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego m. inn. poprzez konserwację i zabezpieczanie zabytkowych krzyży i kapliczek w  Nieznajowej, Wołowcu oraz na zabytkowych cmentarzach w Czarnym i Krzywej. Dolinę Nieznajowej utrzymujemy w kulturze rolnej.

 Z myślą o rozwoju turystyki stworzyliśmy ok. 100-kilometrową sieć szlaków narciarstwa biegowego „Śnieżne Trasy przez Lasy” w gminie Sękowa i fragmentarycznie w gminie Uście Gorlickie.

Od początku naszego istnienia otrzymywaliśmy wsparcie rzeczowe i finansowe od osób prywatnych oraz rozmaitych instytucji i fundacji a wśród nich od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Urzędu Gminy Sękowa, Fundacji Wspomagania Wsi.  Jako organizacja pożytku publicznego korzystamy także z 1% odpisu od podatku osób prywatnych.