Śnieżne trasy
przez Lasy

…to prawie 100 kilometrów szlaków narciarstwa biegowego wyznaczonych w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego pomiędzy miejscowościami: Krzywa, Małastów-Pętna,

Aktualności

STOWARZYSZENIE ROZWOJU
SOŁECTWA KRZYWA

zostało założone latem 2001 roku z myślą o dzieciach i młodzieży mieszkających w dawnym PGR w Krzywej i Jasionce w gminie Sękowa (pow. gorlicki).