Śnieżne trasy przez lasy

…to prawie 100 kilometrów szlaków narciarstwa biegowego wyznaczonych w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego pomiędzy miejscowościami: Krzywa, Małastów-Pętna, Bartne, Wołowiec, Nieznajowa, Czarne, Długie, Wyszowatka, Radocyna, a więc w najpiękniejszych zakątkach Beskidu Niskiego. Trasy sportowe poprowadzone w Krzywej-Banicy o łącznej długości 7500 metrów, 2 ślady do stylu klasycznego i przygotowany ratrakiem obok tor do „łyżwy” pozwalają na przeprowadzanie treningów, a także na na organizację imprez sportowych.

Główna 50-kilometrowa Zielona Pętla (kolor oznaczenia na mapie) wraz z szeregiem łączników (w kolorach niebieskim i czerwonym ) tworzy sieć oznakowanych szlaków o różnych stopniach trudności i różnych wariantach czasowych, od krótkich do całodziennych wędrówek. Śnieżne Trasy przez Lasy przebiegają przez nieistniejące już wsie niegdyś zamieszkałe przez Łemków, obok przydrożnych kapliczek, łemkowskich drewnianych cerkwi, cmentarzy wojennych z I wojny światowej. Część z nich przygotowywana jest skuterem śnieżnym. Na wszystkich punktach węzłowych umiejscowione są schematy szlaków narciarskich. Strome zjazdy, przejścia przez drogi publiczne oraz nierówności terenu zawsze są poprzedzone znakiem informacyjnym. Na turystę czekają na szlaku gospodarstwa agroturystyczne oraz pensjonaty i schronisko w Bartnym, gdzie może wypocząć, przenocować, zjeść posiłek i otrzymać mapę szlaków narciarskich, wypożyczyć sprzęt oraz skorzystać z instruktażu narciarskiego. W głównych miejscach rozpoczęcia tras są parkingi dla samochodów i tablice informacyjne.

Znaczną część środków na oznakowanie tras pozyskaliśmy w ramach projektu „Małopolska Gościnna”. Dobra współpraca z ze starostwem w Gorlicach i Urzędem Gminy w Sękowej, zaowocowała zakupem ratraka oraz skutera wraz ze specjalistycznym osprzętem.

Trasa rekreacyjno – sportowa „Jagoda”

Trasa dł. ok. 2500m biegnie wokół szczytu Magury Małastowskiej, przebiega m.in. przez szczyt Magury(813 m npm) i obok cmentarza wojennego (nr 58). Początek i koniec pętli znajduje się w pobliżu stacji górnej kolei krzesełkowej Ski Park Magura. Trasa jest nieregularnie ubijana skuterem, w planach przewiduje się ubijanie ratrakiem. Jej plusem jest położenie na dużej wysokości, co gwarantuje dłuższe zaleganie śniegu, jej minusem wspólny przebieg na pewnym odcinku ze szlakiem pieszym, co powoduje często zadeptywanie śladów narciarskich. Oznakowana jest kolorem czerwonym. Z Przełęczą Małastowską i pozostałą częścią Snieżnych Tras przez Lasy połączona jest czerwonym łącznikiem i nartostradą „Staś”(w dół).