You are currently viewing Rajd „Pięćdziesiątka bez setki” oraz „Dwudziestka piątka z pięćdziesiątką”

Rajd „Pięćdziesiątka bez setki” oraz „Dwudziestka piątka z pięćdziesiątką”

Data: sobota, 18 lutego 2023 r.

Miejsce: Rajd  odbędzie się na oznakowanych szlakach narciarskich w Beskidzie Niskim na Wielkiej Zielonej Pętli „ŚNIEŻNYCH TRAS„, zakończenie w Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej

Długość tras::

  1. 49 km 900 m – Grupa Twardzieli Śnieżnych Tras;
  2. 25 km 50 m – Grupa Narciarzy Bardzo Wytrwałych;

III. 12 km 500 m –Grupa Zaawansowana

 

Start  i zbiórka:

Grupa Twardzieli Śnieżnych Tras:        CNB Krzywa – zbiórka godz. 6.45,

Grupa Narciarzy Bardzo Wytrwałych:   CNB Krzywa – zbiórka godz. 9.15,

Grupa Zaawansowana:                     CNB Krzywa – zbiórka godz. 9.30;

Organizator:        Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa;

                               Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej oraz GminaSękowa

 

Harmonogram dla Grupy Twardzieli:

I etap: start godz. 7.oo  CNB – BanicaWirchneZawiersza–  Pod Dziamerą – Wypał  – Gościniec Banica  – Pod Kamiennym Wierchem  – koniec etapu  ok. godz. 9.15;

II etap: start ok. 9.30 Pod Kamiennym WierchemJasionkaCzarna – Radocyna, koniec etapu ok. godz. 11.30; godz. 11.30 -12.00 posiłek w hotelu Radocyna;

III etap: start godz. 12.00 Radocyna WyszowatkaDługieSucha – Spełzły Las, koniec etapu ok. godz. 14.00;

IV etap: start godz. 14.15 Spełzły Las – Nad Nieznajową (przez Nieznajową) –Wołowiec  CerkiewWołowiec  – Kanada – CNB, koniec rajdu ok. godz. 16.30.

Harmonogram dla Grupy  Narciarzy  Bardzo  Wytrwałych :

I etap: start godz. 9.30 CNB Pod Kamiennym WierchemJasionkaCzarna –  Radocyna -koniec etapu godz.12.15, godz.12.15 – 12.45 posiłek w hotelu Radocyna;

II etap: start godz. 12.45  Radocyna – DługieSucha –  Spełzły Las koniec etapu godz 14.15;

III etap: start godz.14.30 Spełzły Las – Nad NieznajowąWołowiec CerkiewWołowiec – Kanada – CNB, koniec rajdu ok. godz. 16.30.

Harmonogram dla Grupy Narciarzy  Zaawansowanych:

I etap: start godz. 9.30 CNB Pod Kamiennym WierchemJasionkaCzarna –  Pod Bukiem – Sucha – Spełzły Las koniec etapu;;

II etap: start godz. 12.45  Spełzły Las – Wołowiec Cerkiew – Wołowiec – Góra Obszar – CNB – koniec rajdu godz 15.00;

Wpisowe: 25 zł

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17.02. 2023 mailowo na adres sniezne.trasy.krzywa@gmail.com  lub telefonicznie tel. 695 869 090 Stefan – grupa Twardzieli i Narciarzy Bardzo Wytrwałych, tel. 503 696 617 zdzmusial@poczta.onet.pl .

Uwagi dodatkowe: Uczestnik rajdu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia następującej treści: „Dysponuję odpowiednim stanem zdrowia oraz poziomem umiejętności i doświadczenia pozwalającym mi na bezpieczne przebycie trasy. Zobowiązuję się do wykonywania poleceń kadry prowadzącej rajd. W rajdzie biorę udział na własną odpowiedzialność.”

Sprawy organizacyjne:

Uczestnik z Grupy Twardzieli, nie radzący sobie z pełnym dystansem, ma możliwość przejścia do Grupy Narciarzy Bardzo Wytrwałych  na zakończenie każdego etapu.

Nie zmieszczenie się w limicie czasu powoduje wykluczenie z rajdu i powrót na metę samochodem podstawionym przez organizatorów.

Na trasie przewidziana jest 30-minutowa przerwa na posiłek w schronisku w Radocynie (posiłek płatny we własnym zakresie lub własny prowiant). Drugi posiłek na zakończenie rajdu zapewnia organizator w CNB Krzywa. Ze względu na warunki atmosferyczne organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Dodaj komentarz