You are currently viewing Zajęcia dla dzieci na Śnieżnych Trasach

Zajęcia dla dzieci na Śnieżnych Trasach

Od poniedziałku 13 lutego rozpoczną się zajęcia na biegówkach dla dzieci i młodzieży z sołectw Krzywa i Małastów w dwóch grupach: zaawansowanej i początkującej. Na zajęciach uczonedoskonalone będą podstawowe kroki w technikach klasycznej i łyżwowej oraz umiejętności  podbiegów i zjazdów. Planowane są również wycieczki terenowe po Śnieżnych Trasach. (SM)

Dodaj komentarz